Kehityksen vaaka – näkökulma ihmisen psykologiseen kehitykseen

”Matti on hyvin energinen 2. luokkalainen poika. Hänellä on lämpimät suhteet perheenjäseniinsä, äitiin, isään ja 6-vuotiaaseen pikkusiskoon, minkä lisäksi hän viettää paljon aikaa isovanhempiensa luona. Koulussa hän pärjää ihan hyvin, joskin opettajan mukaan hänellä on ajoittain vaikeaa keskittyä käsillä oleviin tehtäviin. Matilla on kaksi hyvää ystävää koulussa.”

Kuulostaako tutulta? Keksityn esimerkkimme lapsi Matti vaikuttaa tämän perusteella tavalliselta kouluikäiseltä lapselta. Hänen elämässään on paljon hyvää, mutta myös joitakin pulmia, jotka näkyvät erityisesti ongelmina koulutöihin keskittymisessä. Miten Matin elämä mahtaa sujua tästä eteenpäin, nuoruusikään ja aikuisuuteen?

Lue lisää

Tunteet

Viime viikolla saitte lukea Psykologiaa-sivuston blogitekstissä kognitioista ja sitä edeltävällä viikolla aivoista. Näissä teksteissä sivuttiin myös tunteita. Tässä tekstissä pohdimme hieman tarkemmin mitä tunteet ovat ja mikä niiden merkitys on ihmisen toiminnassa. Lisäksi kerromme hieman siitä, mitä tunteiden säätely on.

Lue lisää

Kognitio – mielen sisällöt

Kognitio käsittää ne mielemme sisällöt ja prosessit, joilla keräämme, koemme, tulkitsemme, ymmärrämme ja käsittelemme tietoa sekä kokemuksen omasta tiedonkäsittelystämme.  Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tarkkaavaisuutta ja aistihavaintojen käsittelemistä, oppimista, muistiin painamista ja muistista palauttamista, kielen ymmärtämistä ja tuottamista, päättelyä, mielikuvien käsittelemistä, ajattelua, tietoisuutta, ongelmanratkaisua ja luovuutta, päätöksentekoa ja kaikkien näiden omien sisäisten ajatteluprosessiemme havaitsemista ja arvioimista.

Lue lisää

AIVOT – MINUUDEN PERUSTA  

Kaikki mitä teemme, ajattelemme, koemme, aistimme ja olemme, liittyy aivoihin. Aivot muodostavat perustan kaikelle sille, mitä psykologiassa tutkitaan ja käsitellään. Psykologian ymmärtämiseksi on tärkeää tuntea myös aivojen toimintaa. Tässä kirjoituksessa käymme läpi perusasioita siitä, miten aivot toimivat, miten ne muovautuvat, aistivat, tuntevat sekä miten aivoissa syntyy tietoinen kokemus minuudesta.

Lue lisää

Persoonallisuuden perusteet

Kuvittele että sinulla on kaksi ystävää, kutsuttakoon heitä vaikka Matiksi ja Saraksi. Heillä molemmilla on yksilölliset luonteensa, jotka olet oppinut tuntemaan. Tämän avulla pystyt ennakoimaan, kuinka he käyttäytyvät erilaisissa tilanteissa. Tiedät, että Matti ei luultavasti lähde kanssasi juhliin tenttiviikolla, tai että Sara haluaa todennäköisesti kokeilla jotain jännittävää yhteisellä ulkomaanmatkallanne.

Persoonallisuudella, jota arkikielessä usein luonteeksikin kutsutaan, tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle ominaista yksilöllistä tuntemisen, toimimisen ja käyttäytymisen tapaa. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten ihminen sopeutuu ympäristöönsä ja millaisia ympäristöjä hän itselleen valitsee. Persoonallisuus on suhteellisen pysyvä eri tilanteissa, ja sen ennakoitavuus toimii ihmissuhteiden perustana. Siinä tapahtuu kuitenkin myös muutoksia elämän aikana. Miten ihmisen persoonallisuus ilmenee ja kehittyy? Tässä kirjoituksessa tarkastelemme näitä kysymyksiä nykyaikaisen persoonallisuuspsykologian käsityksen valossa.

Lue lisää