Merkityksellisen työn jäljillä – Miten lisätä merkitystä omaan työhön?

Miten löytäisin oman paikkani työelämässä? Millainen työura minua houkuttelee? Mitä oikeastaan odotan työelämältä? Näitä kysymyksiä meistä jokainen on varmasti pohtinut ahkerasti työuransa alkutaipaleella – ja on hyvin tavallista, että näiden kysymysten pariin ihminen palaa aina uudelleen ja uudelleen myös myöhemmin elämässään ja uransa varrella. Eri ihmisille unelmatyö näyttäytyy hyvin erilaisena – toisen unelma on toisen painajainen. Mutta mistä löytyy sinun unelmatyösi? Entä miten voit löytää lisää motivaatiota ja merkitystä nykyiseen työhösi?

merkityksellinen työ, intohimo, unelmatyö

Edellisessä blogitekstissä puhuimme yleisesti motivaation syntymisestä ja motivaation lähteistä. Kerroimme tekstissä ihmisen kolmesta psykologisesta perustarpeesta, jotka synnyttävät ihmiselle sisäistä motivaatiota – niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Tässä tekstissä puolestaan käsittelemme erityisesti työntekoon liittyviä motivaatiotekijöitä ja työn merkityksellisyyttä.

Mikä työnteossa motivoi?

Meitä ihmisiä motivoi työntekoon tietyt yhteiset motivaatiotekijät, mutta on sanomattakin selvää, että meiltä jokaiselta löytyy myös hyvin yksilöllisiä motivaatiotekijöitä, jotka ohjaavat meitä erilaisiin suuntiin työelämärintamalla. Yksi iso työnteon yleinen motivaattori on tutkimusten mukaan tarve itsensä toteuttamiseen ja itsensä kehittämiseen: jokainen meistä haluaa kokea olevansa osaava ja pätevä, sekä päästä hyödyntämään omaa osaamistaan yhteiseksi ja omaksi iloksi. Toisaalta ihmisiä motivoi työntekoon myös aineelliset ja materialistiset edut kuten toimeentulo ja taloudellinen turva, jonka ihminen työnsä kautta saa. Kolmas työntekoon motivoiva tekijä yleisellä tasolla on erilaiset sosiaaliseen asemaan liittyvät tekijät: ihminen haluaa kokea yhteenkuuluvuutta ja olla osa yhteisöä, mutta toisaalta ihmisillä näyttäisi olevan luontainen tarve myös “statuskilpailuun” ja keskinäiseen nokitteluun työuraan ja yhteiskunnalliseen asemaan pohjautuen. (Ros, Schwartz & Surkiss, 1999). 

Jatkuvalla matkalla kohti omaa unelmatyötään ja itselle merkityksellistä työuraa on tärkeää oppia tiedostamaan myös se, mikä rooli työnteolla ylipäänsä on omassa elämässä: Onko sinulle työ vain työtä ja teet sitä toimeentuloa varten (“urakkanäkökulma”)? Onko sinulle työura nimenomaan mahdollisuus näyttää kyvykkyytesi, edetä uralla eteenpäin ja kehittää omaa osaamistasi ja pätevyyttäsi (“uranäkökulma”) vai koetko kenties selkeää kutsumusta tietylle alalle ja tiettyyn “elämäntehtävään” (“kutsumusnäkökulma”)? (Wrzesniewski, McCauley, Rozin & Schwartz, 1997)

Opi tunnistamaan omat arvosi

Mitä minä työelämältä kaipaan? Mistä löydän omien arvojeni mukaista työtä? Aika ajoin on tärkeää pysähtyä pohtimaan omia arvojaan ja odotuksiaan työelämän suhteen. Itseään tarkastelemalla ja reflektoimalla voi tehdä tarpeellisen tilannekatsauksen omaan elämäntilanteeseensa ja pohtia siinä samalla itselle merkityksellisiä tavoitteita niin työelämän osalta kuin laajemminkin. Omien arvojen kartoittamisessa ja itselle merkityksellisten tavoitteiden asettamisessa sinua voi auttaa oheinen opas, jonka avulla pääset alkuun itsellesi merkityksellisen työn ja elämän löytämisessä.

arvojen mukainen elämä, arvojen määrittely, arvojen kirkastaminen

Mitä on merkityksellinen työ?

Itselle merkityksellisen työn voidaan ajatella syntyvän viidellä tasolla:

Yksilötasolla on tärkeää yksilön sisäinen kokemus merkityksellisyydestä. Se syntyy, kun yksilö pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan riittävän monipuolisesti ja näkemään työtehtäviensä kautta työnsä tulokset. Tärkeää on myös se, että yksilö kokee oman persoonansa ja osaamisensa sopivan yhteen työtehtäviensä kanssa (person-job fit) sekä organisaatiotason kulttuurin kanssa (person-organisation fit).

Sosiaalisella tasolla työn merkityksellisyys syntyy tiimin yhteisistä tavoitteista, ja yhteisistä merkityksistä – jokaiselle tiimiläiselle jaetusta tärkeästä ja vastuullisesta roolista osana kokonaisuutta. Myös inhimillinen kanssakäyminen niin kollegojen, asiakkaiden, alaisten kuin esimiestenkin kanssa on tärkeässä osassa työn merkityksellisyyden syntymistä sosiaalisella tasolla.

Organisaatiotasolla työn merkityksellisyys syntyy organisaation yhteisen mission kirkastamisesta ja sen tuomisesta osaksi jokapäiväistä työntekoa. Näin yksilöt voivat paremmin sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen missioon. Kyse on siis missiojohtamisesta. Toisaalta organisaatiotasolla on tärkeää puhua myös työtehtävien järkevästä ja toimivasta suunnittelusta ja johtamisesta (job design) niin, että työtehtävät itsessään ruokkivat yksilöiden sisäistä motivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta.

Yhteiskunnallisella tasolla työn merkityksellisyys syntyy siitä, että työ on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja työn kautta voi vaikuttaa positiivisesti merkitykselliseltä tuntuviin yhteiskunnallisiin asioihin ja niiden kehitykseen.  Yksilön on tärkeää nähdä omien kättensä jälki ja työnsä lopputulos – ja siten liittää oma tekeminen osaksi jotakin itseä suurempaa kokonaisuutta.

Transsendentaalisen tason merkityksellisyyden voidaan todeta tutkimusten mukaan syntyvän erityisesti ihmisille, joilla on henkilökohtainen henkinen tai hengellinen vakaumus.  Henkilökohtainen vakaumus auttaa ihmistä liittämään oman toimintansa ja työnsä osaksi suurempaa transsendentaalista tarkoitusta ja lisää siten yksilön kokemusta oman työnsä merkityksellisyydestä.

merkityksellinen työ, motivaatiopsykologia

Mitä merkityksen löytämisestä seuraa?

Itselle merkityksellisen ja mielekkään työn löytäminen johtaa useisiin yksilötason hyvinvoinnin, organisaation menestyksen sekä kansantaloudellisellakin tasolla nähtäviin hyötyihin: Merkityksellisen työn löytänyt ihminen on yleisesti terveempi ja hyvinvoivampi sekä tyytyväisempi omaan työhönsä ja elämäänsä. Tämä näkyy myös suurempana työpaikkaan sitoutumisena ja kasvaneena työtehokkuutena (Sahimaa, 2017). Itselle merkityksellisen työn etsiminen ja löytäminen onkin niin henkilökohtainen, lähipiirin kuin työnantajan ja yhteiskunnankin voitto!

Lähde siis rohkeasti etsimään itsellesi merkityksellistä työtä – tai tuunaa nykyistä työtäsi entistä merkityksellisemmäksi! Työn tuunaamisessa sinua voi auttaa alkuun oheinen työkirja!

Ps. Seuraavassa tekstissämme pureudumme vielä tarkemmin omannäköisen uran rakentamiseen.

 

Kirjoittaja: Jaakko Sahimaa on Psykologiaa-sivuston toinen perustaja. Hän työskentelee työterveyspsykologina Heltissä ja on tutkinut merkityksellisen työn teemaa suurella intohimolla. Sahimaa on myös Meaningful Work Finland ry:n yksi perustajista.

Kuvat: Unsplash

Lähteet: Ros, M; Schwartz, S.H. Surkiss, S. (1999) Basic Individual Values, Work Values, and the Meaning of Work Julkaisussa Applied Psychology, 48(1), 49-71

Sahimaa (2017) Psykologiset perustarpeet ja työn merkityksellisyys työtyytyväisyyden, työpaikkaan sitoutumisen, työtehokkuuden ja työpaikalla tapahtuvan vapaaehtoisuuden selittäjinä?

Wrzesniewski, A., McCauley, C. R., Rozin, P., & Schwartz, B. (1997). Jobs, careers, and callings: People’s relations to their work. Journal of Research in Personality, 31, 21-33

7 thoughts on “Merkityksellisen työn jäljillä – Miten lisätä merkitystä omaan työhön?

  1. Miksi useimmiten käsitellään merkityksellisyyttä vain yhteydessä työelämään? Meitä työttömiä on todella paljon, ja merkityksellisyyden kokeminen työttömänä, mutta työhaluisena, on usein todella haastavaa. Eli merkityksellisyyttä soisin käsiteltävän enemmän myös irti työssäolon näkökulmasta.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s