Psykologina koulussa

Koulupsykologit työskentelevät esikouluissa, peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Pyrimme lieventämään ja poistamaan oppimisen esteitä tekemällä yhteistyötä oppilaiden, vanhempien ja koko kouluyhteisön kanssa.

koulupsykologi, koulutus psykologi, opiskelu psykologi

Matala kynnys

Koulupsykologin palvelut ovat kaikkia oppilaita ja opiskelijoita varten, jotka haluavat tulla keskustelemaan jostakin omaan elämäänsä liittyvästä asiasta, ilman että täytyisi olla vielä vakava tilanne. Lasten ja nuorten kehitykseen kuuluu vaiheita, jotka voivat mietityttää vanhempia ja oppilasta itseään, ja niistä voi hyvin tulla keskustelemaan. Tavoitteena on ennaltaehkäisy, ja siksi on tärkeää tarttua toimeen ennen kuin on edes kyse varsinaisesti ongelmista.  Esimerkiksi lasta vaivaavat kehitykseen normaalina kuuluvat pelot ovat monesti muutaman keskustelukäynnin avulla nopeasti lieveneviä, mutta ne voivat ratkaisemattomina hankaloittaa lapsen ja koko perheenkin arkea merkittävästi.

Monille oppilaille koulupsykologi on ensimmäinen kontakti psykologiaan ja psykologeihin. Yleensä oppilashuollon työntekijät kiertävät esittäytymässä luokissa, ja luokissa saatetaan käydä pitämässä esim. mielen hyvinvointiin liittyviä teematunteja. Kouluyhteisössä tehtävän työn tavoitteena on mm. antaa oppilaille ja opettajille eväitä käsitellä erilaisia tunteita herättäviä tilanteita koulun arjessa niin, että arki tukisi oppilaiden kasvua ja henkistä hyvinvointia.

Työtavat oppilashuollossa

Työhömme kuuluvat lasten ja nuorten psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvät asiat. Työmuotoina ovat yhteisöön vaikuttaminen, opettajien konsultointi, tukikäynnit lapille ja nuorille, vanhempien tapaamiset ja koulupalaverit, kognitiiviset tutkimukset sekä arviot tunne-elämän pulmissa.

Koulupsykologi työskentelee koululla oppilashuollon tiimissä, johon kuuluu myös koululääkäri, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Koulupsykologi tuntee omat koulunsa hyvin, ja hän ottaa työssään huomioon lapsen koulutilanteen. Oppimiseen ja tukitoimien suunnitteluun liittyvissä asioissa koulupsykologi tekee paljon yhteistyötä opettajien, ja erityisesti erityisopettajan kanssa.

Koemme, että meillä on koulupsykologeina etuoikeus työskennellä lasten ja nuorten arjessa, jolloin pystymme paremmin ottamaan huomioon heidän elämäänsä vaikuttavia eri tekijöitä. Meidän on myös helpompi olla mukana oppilaan asioiden hoidossa pidempiaikaisesti.

koulupsykologi, koulutus psykologi, opiskelu psykologi

Mitä koulupsykologin luona tehdään?

Kokemuksemme mukaan suurin osa lapsista ja nuorista tulee nykyään mielellään koulupsykologille, mutta useimpia varmasti jännittää ainakin ensimmäisellä tapaamiskerralla. Monia mietityttää, mitä se koulupsykologi aikoo kysyä, osaako itse kertoa asioistaan riittävän hyvin, ja uskaltaako luottaa vieraaseen aikuiseen. Pyrimme työssämme luomaan nopeasti hyvän yhteistyösuhteen, ja se tapahtuu mm. osoittamalla kiinnostusta, kuuntelemalla, helpottamalla keskustelua kysymällä kysymyksiä tai käyttämällä kyselylomakkeita, keskustelukortteja yms.

Jos lapsella on vaikeuksia oppimisessa, ja koulun tukitoimet eivät tunnu riittävän, koulupsykologi voi arvioida oppilaan kognitiivisia taitoja psykologin tutkimuksen avulla. Kognitiivisia taitoja ovat mm. päättelytaidot, kielelliset taidot, hahmottaminen, muistitoiminnot, tarkkaavaisuus ja oman toiminnan ohjauksen taidot. Tutkimuksissa tehdään tehtäviä, jotka on suunniteltu niin, että ne ovat useimpien lasten mielestä kiinnostavia ja palkitsevia, ja tutkimustilanteisiin ei tarvitse valmistautua etukäteen. Riittää kun yrittää parhaansa. Tutkimuksista saatava tieto hyödynnetään koulun tukitoimien suunnittelussa. Monesti tieto oppimisvaikeuksien laadusta myös helpottaa oppilaan ja perheen sopeutumista oppimisen haasteisiin.

Koulupsykologin koulutus ja työkokemus auttavat häntä tekemään ”hyviä arvauksia” siitä, miten oppilas on eri tilanteet kokenut, ja sekin nopeuttaa luottamuksen syntymistä. Esim. kokemus on osoittanut, että yläkoululaisia usein mietityttää, mitä toiset nuoret ajattelevat heistä.  Oppilasta useinkin helpottaa kuulla, että lähes kaikki samanikäiset painivat epävarmuuden tunteiden kanssa. Tällainen tuntemusten normalisointi ja oman tilanteen jäsennys on useille oppilaille jo sellaisenaan riittävää, ja siksi onkin hienoa että psykologin tukikäyntejä voidaan tarjota oppilashuollossa.

Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kanssa käynnit sisältävät paljolti yhdessä keskustelua, mutta pienempien lasten kanssa työskentelyssä painottuu toiminnallisuus, esim. piirtäminen, yhdessä pelailu, kuvakorttien käyttäminen. Pienten lasten kanssa on tarpeen tavata vanhempia ja keskustella opettajien kanssa, koska pieni lapsi ei kykene esim työstämään yksin pelkojaan, tai arvioimaan omaa toimintaansa, vaan tarvitaan vanhempia ja opettajia ohjaamaan, kannattelemaan ja auttamaan tunteiden säätelyssä.

koulupsykologi, koulutus psykologi, opiskelu psykologi

Kuinka nopeasti koulupsykologille on mahdollisuus päästä

Oppilashuolto pyrkii järjestämään mahdollisuuden keskustella viikon kuluessa yhteydenotosta, joten huolen kanssa ei tarvitse jäädä pitkäksi aikaa jonottamaan. Oppimisvaikeustutkimuksia saattaa kunnasta riippuen kuitenkin joutua jonottamaan kuukausiakin. Joidenkin oppilaiden kohdalla riittää yksi tai muutama tapaamiskerta, kun taas joidenkin oppilaiden kanssa yhteistyö voi jatkua pitkäänkin.

Kirjoittajat Rauni Pääkkönen ja Anna Hiidensalo toimivat koulupsykologeina Sipoossa

Kuvat: Unsplash

28 thoughts on “Psykologina koulussa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s