Persoonallisuuden perusteet

Kuvittele että sinulla on kaksi ystävää, kutsuttakoon heitä vaikka Matiksi ja Saraksi. Heillä molemmilla on yksilölliset luonteensa, jotka olet oppinut tuntemaan. Tämän avulla pystyt ennakoimaan, kuinka he käyttäytyvät erilaisissa tilanteissa. Tiedät, että Matti ei luultavasti lähde kanssasi juhliin tenttiviikolla, tai että Sara haluaa todennäköisesti kokeilla jotain jännittävää yhteisellä ulkomaanmatkallanne.

Persoonallisuudella, jota arkikielessä usein luonteeksikin kutsutaan, tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle ominaista yksilöllistä tuntemisen, toimimisen ja käyttäytymisen tapaa. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten ihminen sopeutuu ympäristöönsä ja millaisia ympäristöjä hän itselleen valitsee. Persoonallisuus on suhteellisen pysyvä eri tilanteissa, ja sen ennakoitavuus toimii ihmissuhteiden perustana. Siinä tapahtuu kuitenkin myös muutoksia elämän aikana. Miten ihmisen persoonallisuus ilmenee ja kehittyy? Tässä kirjoituksessa tarkastelemme näitä kysymyksiä nykyaikaisen persoonallisuuspsykologian käsityksen valossa.

Lue lisää